Arheološka dediščina na spletu in 18. maj – mednarodni muzejski dan

Vedno več muzejev, arheoloških parkov in raznovrstnih organizacij ali projektov omogoča ogled in doživetje arheološke dediščine s pomočjo raznovrstnih digitalnih vsebin kar preko spleta. Že obstoječim so se namreč v času pandemije v letih 2020 in 2021 pridružili tudi številni drugi muzeji.  Na enem mestu smo poizkusili zbrati kar največ možnosti digitalnega ogleda in spletnega obiska muzejev, zbirk, najdišč , poti ali parkov.

 

Zbrane so predstavitve možnosti ogleda spletnih vsebin nekaterih vodilnih Evropskih in Svetovnih muzejskih ustanov. Predstavljene so tudi možnost ogleda spletnih vsebin, kar bi pokrivalo prostor Sloveniji na področju muzejskih ustanov, arheoloških parkov in arheoloških poti. Na koncu pa so zbrana še nekatera druga spletna orodja, ki se jih lahko uporablja tudi na našem področju. Na začetku pa je predstavljenih pa je tudi nekaj glavnih pojmov, ki se jih na področju spletnih ogledov muzejev, arheoloških parkov itd. najpogosteje uporablja.

Ti pojmi so:

360 stopinjski ogled je pogled nam omogoča, da lahko nek prostor, predmet ali kar koli drugega pogledamo iz vseh strani. V spletnem okolju ta ogled po navadi nadzorujemo z uporabo miške in si tako lahko v našem primeru na primer pogledamo muzeje ali predmete iz vseh strani.

VR je kratica za Virtual reality, v slovenščini se uporablja termin Navidezna resničnost. Pojem Navidezna resničnost se nanaša na računalniško ustvarjeno simulacijo, pri katerem lahko oseba v umetnem tridimenzionalnem okolju komunicira z uporabo elektronskih naprav, kot so posebna očala z zaslonom ali rokavice, opremljene s senzorji.

AR je kratica za Augmented reality, v slovenščini se uporablja termin Obogatena resničnost. Pojem obogatena resničnost je tehnologija, ki v realnem času pokriva resnične prizore z informacijami in navideznimi predmeti in je z njima v interakciji. Uporablja obstoječe okolje in mu dodaja informacije za ustvarjanje novega umetnega okolja. Pri obogateni resničnosti se prepleta resnični in virtualni svet, ki ga uporabnik opazuje preko mobilne naprave (tablica, pametni telefon, namenska očala).

Digitalne razstave so razstave, ki vključujejo pretvorbo analognih podatkov v digitalne bite. Na drug način lahko to razložimo tudi tako: v kontekstu digitizacije uporabimo digitalno orodje, s katerim skeniramo analogni zapis podobe v digitalni zapis podobe, ki ga nato shranimo v digitalnem formatu PDF, le-tega pa nato shranimo na trdi disk na našem računalniku.

Digitalizirane razstave pa so označene kot sprejemanje ali povečanje uporabe digitalne tehnologije s strani organizacij, industrij, držav,… To pa lahko na drug način razložimo še tako: V kontekstu digitalizacije uporabimo digitalno orodje, s katerim skeniramo analogni zapis podobe v digitalnem zapisu podobe, ki ga nato shranimo v digitalnem formatu PDF, ta PDF pa nato prenesemo preko internetne povezave na storitev oblaka, s čimer lahko do njega dostopamo kadarkoli in kjerkoli.

 

MUZEJI PO SVETU

 

   V muzeju Louvre imajo obsežno spletno kolekcijo muzejskih predmetov. Povezava

 

   V British museum imajo zelo dober opis in prikaz muzeja, po posameznih prostorih. Povezava

 

   V Metropolitan museum of art imajo zelo lepo urejene spletne kolekcije muzejskih predmetov, zelo privlačne pa so tudi njihove časovne table. Povezava

 

    V muzeju Pergamon v Berlinu imajo dober virtualni sprehod po muzeju. Povezava

 

    V Atenskem nacionalnem muzeju imajo dobre virtualne oglede muzeja. Povezava

 

   V narodnem muzeju v Pragi imajo nekaj spletnih kolekcij muzejskih predmetov. Povezava

 

   V nacionalnem muzeju del Prado v Madridu imajo predvsem dobre spletne kolekcije muzejskih predmetov. Povezava

 

   V muzeju Museu nacionale d’art de Catalunya imajo predvsem lepe in lepo urejene spletne razstave. Povezava

 

    V Vatikanskem muzeju imajo zelo dober virtualni sprehod po Nekropoli Via Triumphalis. Povezava

 

    V nacionalnem arheološkem muzeju v Neaplju imajo obsežno spletno kolekcijo muzejskih predmetov. Povezava

 

   V umetnostno zgodovinskem muzeju na Dunaju imajo predvsem zanimivo spletno numizmatično kolekcijo. Povezava

 

    V Madžarskem nacionalnem muzeju v Budimpešti imajo spletno kolekcijo muzejskih predmetov.  Povezava

 

   V muzeju visoke umetnosti v Budimpešti imajo dobre spletne kolekcije muzejskih predmetov. Povezava

 

V arheološkem muzeju v Zagrebu imajo zelo dobro narejen virtualni sprehod po muzeju. Povezava

 

    V nacionalnem arheološkem muzeju v Ogleju imajo video, ki lepo prikaže muzej. Povezava

 

    V muzeju antične umetnosti J. J. Winckelmanna v Trstu imajo lep digitalni ogled muzeja preko slik in opisov razstavljenih predmetov. Povezava

 

    V muzeju rimskega mesta Carnuntum imajo dobre virtualne sprehode. Povezava

 

    V muzeju The principal museum Alba Iulia imajo virtualni sprehod po nekdanjem rimskem mestu Alba Iulia. Povezava

 

    V Muzeju krapinskih neandertalcev Kraneamus je možen digitalni ogled muzeja preko slik in opisov. Povezava

 

 

MUZEJI V SLOVENIJI

    V Narodnem muzeju Slovenije ponujajo zelo lep virtualni sprehod po muzeju in nekaj razstav. Povezava

 

    Zelo dobre opcije za ogled virtualnega muzeja in ogleda spletnih razstav nam ponuja tudi Gorenjski muzej. Povezava   in Povezava

 

    V Pokrajinskem muzeju v Kopru si lahko ogledamo virtualni sprehod po muzeju. Povezava

 

    Tudi v Dolenjskem muzeju v Novem mestu si lahko ogledamo virtualni sprehod po muzeju. Povezava

 

   Pokrajinski muzej Celje nam omogoča virtualni sprehod po znamenitem starem mestnem jedru Celja. Povezava

 

     V Pokrajinskem muzeju Mariboru si lahko ogledamo lepe digitalne zbirke predmetov z dobrimi opisi prikazanih predmetov. Povezava

 

     V Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož ponujajo lep virtualni ogled muzeja z dobrimi slikami in opisi. Povezave

 

     V Notranjskem muzeju v Postojni ponujajo virtualni ogled muzeja preko slik in opisov. Povezava

 

     V Belokranjskem muzeju v Metliki ponujajo virtualni sprehod po muzeju. Povezava

 

    V Mestni muzejski zbirki Črnomlja ponujajo opise posameznih prostorov v samem muzeju. Povezava

 

    V Pomurskem muzeju v murski soboti ponujajo dobre slike in opise svoje razstave po posameznih sobah. Povezava

 

     Koroški pokrajinski muzej v Slovenj Gradcu ponuja lepo urejeno digitalno kolekcijo predmetov z slikami in opisi. Povezava

 

    V muzeju v Velenju ponujajo lepo pripravljene spletne razstave. Povezava

 

 Pokrajinski muzej Kočevje nam ponuja virtualni sprehod po njihovi muzejski zbirki. Povezava

 

 V Slovenskem etnografskem muzeju ponujajo virtualni sprehod po muzejskih zbirkah. Povezava

 

   V železniškem  muzeju v Ljubljani ponujajo lepo urejeno digitalno kolekcijo razstavljenih predmetov, zraven katerih so tudi opisi. Povezava

 

    V Medobčinskem muzeju v Kamniku ponujajo lepo urejene spletene razstave z lepimi slikami in dobrimi opisi. Povezava

 

    V Gornjesavskem muzeju na Jesenicah ponujajo spletni ogled muzeja z lepimi slikami, dobrimi opisi in videi. Povezava

 

   V Tolminskem muzeju ponujajo virtualni sprehod po muzeju.  Povezava

 

  V Tehniškem muzeju Slovenije ponujajo virtualne sprehode po svojih muzejskih zbirkah. Povezava

 

    V Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva ponujajo virtualni sprehod po muzeju. Povezava

 

    V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju ponujajo virtualni sprehod po muzeju. Povezava

 

    Muzej podvodnih dejavnosti v Piranu nam ponuja virtualni sprehod po muzeju. Povezava

 

    Slamnikarski muzej v Domžalah nam ponuja lep opis njihove obrti z slikami, videi in opisi. Povezava

 

 

ARHEOLOŠKI PARKI V SLOVENIJI

    V Divjih Babah ponujajo lep digitalen ogled svojega arheološkega parka preko slik in opisov. Povezava

 

    V arheološkem parku Potočka Zijalka ponujajo digitalen ogled arheološkega parka preko slik in opisov. Povezava

 

     V arheološkem parku Ad Pirum na Hrušici ponujajo virtualni sprehod po arheološkem parku. Povezava

 

     V arheološkem parku Ajdovska jama ponujajo digitalni ogled arheološkega parka preko slik, opisov in tlorisov same jame. Povezava

 

    V arheološkem parku Debela Griža ponujajo digitalen ogled arheološkega parka preko slik in opisov. Povezava

 

     Arheološki park Cvinger pri Dolenjskih toplicah ponuja zelo lepo urejen digitalen ogled arheološkega parka preko zelo dobrih slik in opisov vseh glavnih točk na Cvingerju. Povezava

 

    Arheološki park Vače ponuja virtualni sprehod po Vačah.  Povezava

 

 

ARHEOLOŠKE POTI V SLOVENIJI

 

  Arheološka pot Most na Soči “Čez most po modrost” ponuja zelo lep digitalen ogled arheološke poti z zemljevidom z najpomembnejšimi točkami, ki imajo nato svoje opise in slike. Povezava

 

    Arheološka pot Cvinger pri Dolenjskih toplicah nam ponuja digitalen ogled arheološke poti preko slik in opisov. Povezava

 

    Arheološka pot Claustra Alpium Iuliarum – Branik na vrhu Alp ponuja zemljevid z označenimi glavnimi točkami, za katere ponujajo slike in opise. Povezava

 

 

DRUGA UPORABNA SPLETNA ORODJA IN STRANI

 

    Spletna stran Heritage daily ponuja dobre interaktivne zemljevide. Povezava

 

     Spletna stran Archaeology.org tudi ponuja dobre interaktivne zemljevide. Povezava

 

    Googlovo spletno orodje Google Arts&Culture ponuja zelo širok nabor kulturne dediščine iz celotnega sveta, ki je zbrana na enem mestu. Povezava

 

 in      Spletna stran European Forum For the Arts and Heritage ponuja dobre članke na temo kulturne dediščine. Povezava

 

     The European Heritage Label sites je spletna stran, ki nam ponuja seznam najboljših muzejev po Evropi. Povezava

 

   Spletna stran Future learn ponuja spletna predavanja in učne programe na najrazličnejše tematike. Povezava

 

    Europeana je spletna stran, ki je pravzaprav podobno kot Google Arts&Culture je velika spletna kolekcija predmetov kulturne dediščine. Povezava

 

     Museum of the world je spletna stran, ki nam ponuja zbrane muzeje po svetu, zraven pa imajo še zemljevid vseh muzejev, ki so v njihovi bazi. Povezava

 

    ICOM: international council of museums je združenje velikega števila muzejev. Ponuja nam zemljevid muzejev, ki so vključeni v ICOM. Povezava

 

    Spletna stran kamra, združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah in nam ponuja digitalizirano kulturno dediščino Slovenije. Povezava

 

 

Prispevek je v sklopu praktičnega usposabljanja pri predmetu Arheologija za javnost na OzA FF UL pripravil Matevž Šobar.

Morda vam bo všeč tudi...