Razpis za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino Slovenskega arheološkega društva

Slovensko arheološko društvo objavlja po 2.–7. členu Pravilnika o podeljevanju
nagrad Slovenskega arheološkega društva
razpis
za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino Slovenskega
arheološkega društva za izjemne dosežke na področju arheologije v Republiki
Sloveniji

1. Nagrado SAD za življenjsko delo prejme arheolog za vrhunske stvaritve s
področja arheologije, ki so prispevale k razvoju slovenske arheologije in
njenemu ugledu doma in v tujini.

2. Priznanje SAD za izjemen enkratni dosežek s področja arheologije lahko prejme arheolog ali skupina arheologov za pomembne stvaritve v preteklem
koledarskem letu in sicer za: razstave, konservatorske dosežke, poljudne publikacije, vključevanje arheoloških spomenikov v turistično ponudbo in
večanje ugleda slovenske arheologije doma in v tujini, ter za znanstvene ali
strokovne publikacije in uveljavitev novih metod v arheologiji, realizirane v
zadnjih treh koledarskih letih.

3. Častno članstvo je najvišja oblika nagrajevanja vseh, ki so s svojim delom,
pomočjo, darovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali inštitucijami s
področja arheologije v Sloveniji pripomogli k delovanju, razvoju, priznanju in
ugledu slovenske arheologije doma in v tujini. Častno članstvo SAD prejme
posameznik ali skupina, ki deluje/jo v Republiki Sloveniji ali v tujini.

4. Zahvalna listina je oblika nagrajevanja posameznika ali skupine izven stroke, ki na svojem področju pripomorejo k večjemu obisku prireditev, k napredku, predstavitvi, medijski prepoznavnosti itn. arheološke stroke. Zahvalno listino SAD prejme posameznik, skupina ali pravna oseba, ki deluje v Republiki Sloveniji ali tujini.

Slovensko arheološko društvo podeli vsako leto eno nagrado SAD za življenjsko delo, največ dve priznanji SAD, največ dve častni članstvi SAD in največ eno zahvalno listino SAD.
Predloge sprejemamo najkasneje do vključno 10. 5. 2024. Predloge pošljite na naslov Slovensko arheološko društvo, Zavetiška 5, 1000 Ljubljana, s pripisom Nagrade SAD ali pa na spletni naslov sad@arheologija.si

Ljubljana, 15. 4. 2024
Predrag Novaković
predsednik SAD

 

Več tudi na https://www.arheologija.si/razpis-za-nagrado-priznanje-castno-clanstvo-in-zahvalno-listino-slovenskega-arheoloskega-drustva/

 

Morda vam bo všeč tudi...