Arheologija

Arheološka najdba

Arheološka najdba je premična arheološka ostalina

Preberi več

Arheološke ostaline

Arheološke ostaline so vse stvari in vsakršni sledovi človekovega delovanja

Preberi več

Arheološko najdišče

Arheološko najdišče je originalni kraj deponiranja in odkrivanja

Preberi več

ZVKDS

Poslanstvo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je izvajanje javne službe

Preberi več

Muzeji

Muzej je stalna organizacija v službi družbe in njenega razvoja

Preberi več

Arheološki parki

ArheološkI parki so in situ prezentirana in parkovno urejena spomeniška območja

Preberi več