Cikel treh predavanj – dr. Diego Calaon (Benetke, Ca’ Foscari)

V torek, 20. marca 2018, vas Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Mednarodno središča za primerjalne zgodovinske raziskave vljudno vabita na cikel treh predavanj dr. Diega Calaona:  Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva / Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire.

Predavanja, ki bodo potekala v prostorih Filozofske fakultete v Ljubljani, bodo v angleškem jeziku.

Foto: Facebook ICCHS Ljubljana

Program:

L’Isola che non c’è” (Never ever land): Narratives about the 8th Century Venice/Malamocco/ “L’Isola che non c’è” (Dežela Nije): pripovedi o Benetkah/Malamoccu 8. stoletja

9.40, predavalnica 325 (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubjani, Aškerčeva 2)

 

Early Medieval Venice and Slavery: Trade and Labor Organization Polices between Archaeology and Historiography/ Zgodnjesrednjeveške Benetke in suženjstvo: organizacijske strategije trgovanja in prisilnega dela med arheologijo in historiografijo 

10.30, predavalnica 325 (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2)

 

From Ravenna to Aquileia: Re-imaging the Early Medieval Upper Adriatic according to the Archaeology/Od Ravene do Ogleja: arheologija in zamišljanje zgodnjesrednjeveškega severnega Jadrana 

18.00, predavalnica 343 (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2)

 

Povzetke zelo zanimivih predavanj in predstavitev predavatelja si lahko preberete na spletni strani:     http://www.ff.uni-lj.si/raziskovanje/icchs/novice .

 

Morda vam bo všeč tudi...