Avtor: Arheoportal

Gabrovčev dan 2020

Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije / Hallstatt cultural groups in Slovenia. Svetolucijska kulturna skupina / Cultural group of Sv. Lucija (četrtek, 16. januarja 2020, Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana)...