1. dan kaštelirjev

1. DAN KAŠTELIRJEV bo v sredo, 7. 11. 2018, s pričetkom ob 13.uri, na Gradu Štanjel.

Na prvi predstavitvi-novinarski konferenci čezmejnega Interreg SI-HR projekta KAŠTELIR, ki se je začel 1. oktobra 2018, bodo predstavljene informacije o partnerstvu in ključnih ciljih projekta, ki se posveča prazgodovinskim gradiščem in etnobotaniki, trajnostnemu turizmu in razvoju podeželja na širšem območju Primorske, Istre ter Kvarnerja.

Novinarski konferenci bo sledil slovesen podpis Pisma o nameri za ustanovitev Čezmejnega konzorcija za kaštelirje – gradišča, s katerim se bodo podpisniki zavezali k vzpostavitvi enotnega čezmejnega območja ‘dežela kaštelirjev-gradišč’. Srečanje se bo nadaljevalo s Strokovnim posvetom, na katerem se bomo podrobneje seznanili z izzivi projekta.

Pismo bodo podpisali vsi partnerji in pridruženi partnerji projekta, k podpisu pa so povabljene tudi vse druge primorske in nekatere istrske občine, druge ustanove in nevladne organizacije, ki si prizadevajo za ohranjanje in oživitev gradišč.

Vabilo-1.dan KAŠTELIRJEV (pdf)

Program čezmejnega dogodka

12.30 Registracija udeležencev

13.00 Predstavitev projekta
Astrid Prašnikar, Vodja projekta ter projektni partnerji

13.30 Podpis pisma o nameri za ustanovitev
Čezmejnega konzorcija za kaštelirje

14.00 Strokovni posvet
Dežela kaštelirjev: iz sedanjosti v preteklost za trajnostno prihodnost

Prof. dr. Darko Darovec, Inštitut IRRIS, Koper
Rituali in kulturna krajina kaštelirjev

Dr. Maša Sakara Sučević, Pokrajinski muzej Koper, Koper
Zakaj nas kaštelirji (ne) zanimajo ali iskanje identitete

Patricija Bratina, ZVKDS OE Nova Gorica, Nova Gorica
Arheološko najdišče kot turistična destinacija in upravljanje z arheološko dediščino

Prof. dr. Klara Buršić Matijašić, Sveučilište Jurja Dobrile, Pula
Gradišča Čičarije kot del kulturne in krajinske identitete Istre

Prof. dr. Mitja Kaligarič, Univerza v Mariboru, Maribor
Etnobotanika in arheobotanika med Krasom in Kvarnerjem

Prof. dr. Borut Juvanec, Univerza v Ljubljani, Ljubljana
Kamen in voda v prazgodovini in danes

Goran Živec, Zavod Krasen Kras, Gorjansko
Neinvazivne arheološke metode kot turistično orodje

Astrid Prašnikar, Vodja projekta, Občina Komen, Komen
Pravno varstvo kulturne dediščine

Polona Abram, Javni zavod Komenski Kras, Štanjel
Izzivi za upravljanje turistične destinacije z bogato kulturno in naravno dediščino

16.00 Razprava in zaključek dogodka

Dogodek moderira: Marjana Grčman

 

Morda vam bo všeč tudi...